பாமாலை

பாரத தேசத்தின், அதன் மக்களின் அன்றைய, இன்றைய நிலை கண்டு பெருமிதத்துடனும், கசிந்து உருகியும், எண்ணற்ற உள்ளங்களில் இருந்து பீறிட்டெழுந்த உணர்ச்சிப் ப்ரவாகமானது அருமையான பாடல்களாக மலர்ந்திருக்கிறது.

பாரத தேசத்தின், அதன் மக்களின் அன்றைய, இன்றைய நிலை கண்டு பெருமிதத்துடனும், கசிந்து உருகியும், எண்ணற்ற உள்ளங்களில் இருந்து பீறிட்டெழுந்த உணர்ச்சிப் ப்ரவாகமானது அருமையான பாடல்களாக மலர்ந்திருக்கிறது. அவற்றை அழகுடன் தொடுத்து ‘பாமாலை’ ஆக வழங்குகிறது இந்தப் புத்தகம்.
பாரத அன்னையின் மைந்தர்களாகிய நாம் அனைவரும் இப்பாமாலையின் அருமையான பாடல்களை பாடி மகிழ்ந்து அன்னையின் பெருமையை போற்றுவோம்.

Paamaalai

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பாமாலை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *